Βάσεις Εισαγωγής Θέματα Εξετάσεων Παλαιοτέρων Ετών Φύλλα Υπολ/σμού Βαθμολογίας Πανόραμα Τμημάτων ΑΕΙ-ΤΕΙ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
 1. Υποδέχεται το μαθητή με την εγγραφή του, ώστε να διαπιστωθούν οι ανάγκες και οι ιδιαιτερότητές του και να καθοριστούν οι εκπαιδευτικοί του στόχοι.
 2. Συνεργάζεται καθημερινά με τους καθηγητές του τμήματος, και παραλαμβάνει συμπληρωμένο, κάθε Δευτέρα, το ΕΝΤΥΠΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ.
 3. Παρακολουθεί την πορεία του μαθητή και αποφασίζει:
  • πρόσθετα μαθήματα
  • ενισχυτικές ώρες κάλυψης κενών
  • υποστήριξη σε διαγωνίσματα σχολείου
 4. Μεταφέρει την εικόνα της προόδου του τμήματος, καθώς και του κάθε μαθητή χωριστά στο Διευθυντή Σπουδών, σε μηνιαίες συνελεύσεις όπου αξιολογείται η πορεία της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
 5. Αναλαμβάνει τη συστηματική ενημέρωση των γονέων και των κηδεμόνων για την πρόοδο των μαθητών.

  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ: …………………………………………………………
  ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: …………………………………………………………………………

  1. Τμήματα τα οποία χρειάστηκαν ενισχυτική διδασκαλία εκτός προγράμματος λειτουργίας του φροντιστηρίου.
  - Ποια τμήματα και γιατί: ……………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………..
  …………………………………………………………………………………………………..
  - Πόσες ώρες διδασκαλίας χρειάστηκαν: ……………………………………………….
  - Πότε παραδόθηκαν τα έκτακτα μαθήματα στο τμήμα:………………………………

  2. Μαθητές οι οποίοι χρειάστηκαν κατ' ιδίαν ενισχυτική διδασκαλία
  - Ποιοι μαθητές χρειάστηκαν και γιατί………………………………………………….
  ……………………………………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………………………
  - Πόσες ώρες διδασκαλίας χρειάστηκαν: ………………………………………………
  - Πότε παραδόθηκαν τα έκτακτα μαθήματα στον κάθε μαθητή …………………...
  …………………………………………………………………………………………………….
  …………………………………………………………………………………………………….

  3. Τμήματα με τα οποία αντιμετωπίσατε προβλήματα επιμέλειας ή πειθαρχίας
  …………………………………………………………………………………………………….
  …………………………………………………………………………………………………….

  4. Μαθητές οι οποίοι δεν ανταποκρίθηκαν στις υποχρεώσεις τους ή με τους οποίους αντιμετωπίσατε προβλήματα πειθαρχίας και συνεργασίας…………………
  …………………………………………………………………………………………………….
  …………………………………………………………………………………………………….

  5. Γονείς στους οποίους τηλεφωνήσατε για να τους ενημερώσετε ή τους συναντήσατε στη διάρκεια της ώρας που έχετε ορίσει για ενημερώσεις……………
  ……………………………………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………………………

  *Παρακαλούνται θερμά όλοι οι διδάσκοντες να συμπληρώνουν και να παραδίδουν το Δελτίο Προόδου κάθε Δευτέρα στη γραμματεία, ώστε να είναι ευχερέστερη η παρακολούθηση της προόδου των μαθητών και η συνεργασία του φροντιστηρίου με τους γονείς.


Τα Φροντιστήριά μας

Νεανικά Link

 Εκπαιδευτικά
 Νέα

 Χρήσιμα
 Link