Βάσεις Εισαγωγής Θέματα Εξετάσεων Παλαιοτέρων Ετών Φύλλα Υπολ/σμού Βαθμολογίας Πανόραμα Τμημάτων ΑΕΙ-ΤΕΙ




Λειτουργία Τμημάτων

Στα Ε.Φ. ο κάθε μαθητής έχει τη δυνατότητα να επιλέξει το τμήμα διδασκαλίας. Ανάλογα με την ιδιοσυγκρασία του, το γνωστικό του επίπεδο και τη δυνατότητα παρακολούθησης των μαθημάτων, μπορεί να ενταχθεί σε τμήματα με πολλούς ή λίγους μαθητές. Για το λόγο αυτό λειτουργούν ανοιχτά και κλειστά τμήματα διδασκαλίας.

Τα τμήματα είναι ομοιογενή ως προς τους στόχους, τις ανάγκες και την κατεύθυνση του κάθε μαθητή.

Τμήματα ενισχυτικής διδασκαλίας για κάλυψη γνωστικών ελλείψεων, για επίλυση αποριών και για υποστηρικτική εμβάθυνση στην ύλη (η λειτουργία αυτών των τμημάτων θα γίνεται κάθε φορά που το κρίνουν αναγκαίο οι διδάσκοντες). Ειδικά τμήματα για "αδύνατους" μαθητές.

Καινοτομία των Ε.Φ. αποτελεί η καθιέρωση της ώρας του καθηγητή. Πιο συγκεκριμένα, σε εβδομαδιαία βάση, πραγματοποιείται συνάντηση του διδάσκοντα καθηγητή με τους μαθητές του, σε ατομικό ή ομαδικό επίπεδο, ώστε να επιτυγχάνεται η εξατομίκευση του παιδαγωγικού έργου. Βασική επιδίωξη αποτελεί η ανίχνευση πιθανών μαθησιακών αδυναμιών και κενών και η έγκαιρη αντιμετώπισή τους Μ' αυτή τη μορφή ενισχυτικής διδασκαλίας κάθε μαθητής προσεγγίζεται ατομικά, ενώ ταυτόχρονα επιτυγχάνεται και η ομοιογένεια των τμημάτων.


Τα Φροντιστήριά μας

Νεανικά Link

 Εκπαιδευτικά
 Νέα

 Χρήσιμα
 Link